Bilder från vår kursverksamhet

Här visar vi bilder från våra tidigare slöjdkurser som vi haft i magasinet. Om du vill ha med egna bilder som du tagit vid några av våra slöjdkurser så får du gärna skicka de till oss på mail så kan vi lägga ut dem här.

Vår nybörjarkurs

Vår första fortsättningskurs

Vår andra fortsättningskurs